Reklamacje

Jako klient masz możliwość złożenia reklamacji z tytułu
gwarancji lub niezgodności produktu z umową.

 

Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji?

Reklamację z tytułu gwarancji kieruj bezpośrednio do producenta zakupionego produktu. Jego dane znajdziesz w karcie gwarancyjnej.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową?

W przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, jako konsument masz prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: biuro@akcesauto.pl, na który możesz wysłać reklamację;

2. adres Sprzedawcy:  KJ Kamil Jabłoński, ul. Upalna 15 lok. U3 15-668 Białystok

3. telefon kontaktowy: +48 513 326 277;

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji z gwarancji zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu Sklepu.

Twoje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu Sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

[Wzór formularza reklamacji_2023_naprawa/wymiana]

[Wzór formularza reklamacji_2023_obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez naprawy/wymiany]

[Wzór formularza reklamacji_2023_odstąpienie od umowy po naprawie/wymianie]

[Wzór formularza reklamacji_2023_obniżenie ceny po naprawie/wymiana]